Zvýšení limitu povinné registrace k DPH na 2 Mil.

Zvýšení limitu povinné registrace k DPH na 2 Mil.   Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také jen „zákon o DPH“ nebo „zákon“), která je obsažena v balíčku novel daňových zákonů (sněmovní tisk 254), který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince...