Minimální mzda 2023

 

Vláda 21.12.2022 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17.300 Kč, tedy o 1.100 Kč. Zaručená mzda se od 1.1.2023 zvýší jen u prací zařazených do kategorie 8, a to na 34.600 Kč, pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy v roce 2023 stejná jako v roce 2022. Zvýšení minimální a zaručené mzdy od 1.1.2023 bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 465/2022 Sb.

Od 1.1. do 31.12.2022 podle nařízení vlády č. 405/2021 Sb. minimální mzda činila 16.200 Kč.

Odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-465

Více informací zde:

465/2022 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní… (zakonyprolidi.cz)