Vedení mzdové a personální agendy

 

Nabízíme vedení personální a mzdové agendy na míru požadavkům klienta.

 

Personální agenda                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– v rámci personální agendy nabízíme sepsání pracovních smluv, DPP či DPČ, sestavení vstupních dotazníků, vedeme osobní složky zaměstnanců.  Vytváříme registraci zaměstnavatele na OSSZ a ZP, rovněž registraci    na finančním úřadě ke srážkové a zálohové dani ( z mezd zaměstnanců) a přihlášku k zákonnému pojištění zaměstnavatele u Kooperativy. Zasíláme přihlášky a odhlášky zaměstnanců při jejich vstupu a výstupu                  ze zaměstnání na patřičné úřady.  Do personální agendy dále patří například zpracování zápočtových listů, potvrzení požadované zaměstnanci ( ÚP, výše příjmů) a statistická hlášení.

 

 

 

 

 

 

Mzdová agenda                                                                                                                                                                                                                                                                           

– zpracováváme především kompletní výpočet mezd, a to včetně odvodů daně a pojištění, odměn a náhrad, případně srážek (např. exekuce). Součástí měsíčního zpracování mezd je zasílání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, distribuce výplatních pásek zaměstnavateli ( po dohodě přímo zaměstnancům).

 

Roční vyúčtování                                                                                                                                                                                                                                                

– poskytujeme roční zúčtování daně zaměstnancům, roční vyúčtování záloh na daň ze závislé činnosti zaměstnavatele, roční vyúčtování srážkové daně zaměstnavatele, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), zpracování hlášení o náhradním plnění pro Úřad práce.

 

 

 

 

 

Poradenství, dotace a zastupování

 

– mzdové a personální poradenství (např. poradenství vhodnosti kombinace pracovního poměru a dohod v souladu s platnou legislativou).

– žádosti o dotace na účelně vytvořené pracovní místo, vzdělávání zaměstnanců.

– zastupování při jednáních a kontrolách s úřady státní správy.

 

Naše služby a odborné znalosti a zkušenosti jsou Vám k dispozici, proto se neváhejte ozvat.

 

 

 

S ČÍM POMÁHÁME VE ZKRATCE

 

kompletní zpracování mezd zaměstnanců ( HPP, DPČ, DPP )

přihlášení / odhlášení zaměstnavatele / zaměstnanců u ZP a OSSZ

měsíční přehledy pro ZP a OSSZ

výplatní pásky, mzdové listy, evidenční listy

vyúčtování srážkové / zálohové daně

příprava podkladů pro kontroly a zastupování na úřadech

dotace