Vedení účetnictví…

V rámci poskytovaných účetních služeb se Vám dostane kompletního účetního servisu.

Převezmeme od Vás doklady v listinné podobě, nebo ve formě digitální kopie, které vytřídíme, rozčleníme      do jednotlivých agend dle druhů dokladů, zkontrolujeme náležitosti a zaúčtujeme.  Dle dohody s klientem následně vedeme papírovou podobu účetnictví, nebo pracujeme s digitální podobou a cloudovým uložištěm klienta. Klientům vedeme povinné účetní knihy a evidence. Finálně klient obdrží roční uzávěrku společně          s inventarizací. Služby přizpůsobujeme potřebám každého klienta  s ohledem na specifické potřeby, možnosti napojení, obor podnikání a již zaběhlé systémy klienta.

 

Poskytujeme české i slovenské účetnictví.
Služba pro malé, střední i větší firmy, od prvotního třídění dokladů, přes kontrolu náležitostí dokladů po účtování dle zákonných parametrů.

V rámci účetních služeb poskytujeme obsáhlou škálu účetní podpory a služeb: účetní poradenství, poradenství v oblasti skloubení provozního chodu firmy s účetními potřebami a povinnostmi, vedení skladů, sepsání účetních směrnic, evidence majetku, kontrola evidence knihy jízd, asistence při sestavování cestovních příkazů zaměstnanců      a jejich kontrola, vedení pokladní evidence, vystavení dokladů, fakturace, účtování dokladů pokladny, banky, faktury přijaté, faktury vydané, interní doklady, ostatní závazky a pohledávky, sestavení podkladů měsíční účetní závěrky, podklady pro DPH, Kontrolní hlášení, při obchodech se zahraničím vystavení Souhrnného hlášení a další služby na míru dle potřeb klienta…

 

 

S ČÍM POMÁHÁME VE ZKRATCE

 

kompletní zpracování a vedení účetnictví

účtování mzdové agendy

evidence pohledávek a dluhů

přehled majetku

   sestavení účetní závěrky, inventarizace všech používaných rozvahových účtů, přehled nákladů a výnosů

   sestavení výkazů zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce

          DPH, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení

               účetní a ekonomické poradenství a jiné …

 

 

 

  Vedení daňové evidence…

 

Pro podnikající fyzické osoby (FO), které se nestaly účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25 mil. korun, nejsou účastníkem sdružení a nejsou zapsány v Obchodním rejstříku vedeme tzv. Daňovou evidenci. Cílem je zjištění základu daně z příjmů jako rozdílu mezi daňovými příjmy a daňovými výdaji, stavu majetku a závazků, které ovlivňují základ daně                z příjmů.

Tyto zjištěné údaje jsou využitelné pro další rozhodování a řízení firmy.

Podle jednotlivých složek obchodního majetku podnikatele vedeme jeho daňovou evidenci.

Daňová evidence podnikatelů obsahuje

– deník příjmů a výdajů,

– knihu pohledávek a závazků,

– karty dlouhodobého majetku,

– karty zásob,

– karty rezerv,

– karty pro zapisování nepeněžních transakcí,

– mzdovou evidenci,

– pokladní knihu,

– evidenci stálých plateb,

– knihu jízd.

Pro plátce DPH následně vyhotovujeme podklady k DPH, Kontrolní hlášení a v případě povinnosti i Souhrnné hlášení.

 

Ten, kdo se stane účetní jednotkou ve smyslu Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb., musí vést účetnictví.

 

Účetní outsourcing…

Přenechání správy účetnictví profesionálům Vám umožní soustředit se na Vaše podnikání a věnovat se mu        na plný výkon.

Každý podnikatel, ať už drobný živnostník, nebo vlastník či jednatel firmy, má svůj vlastní cíl, kterým je věnovat čas přímo svému businessu a cílit na jeho výdělečnost. Nechce se věnovat papírování, sledovat            a hlídat změny zákonů a vyhlášek, tvořit personální a mzdové dokumenty svých zaměstnanců, lámat si hlavu nad optimalizacemi daní, či povinnostmi jako jsou přiznání DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení                    a v neposlední řadě snad sám vytvářet účetní operace a sestavovat přiznání daně z příjmu. Vedení účetnictví či daňové evidence je pro mnoho podnikatelů povinným zlem, kterému okrajově rozumí, ale bez kterého se však neobejdou. Nejde jen o zákonnou povinnost, ale je třeba si uvědomit, že pečlivě a správně vedené účetnictví je rovněž ukazatelem efektivnosti, ziskovosti podnikatelských úspěchů, je nástrojem pro provozní vedení a kontrolu podniku a včasné účetní reporty jsou předpokladem pro správná a rychlá rozhodnutí každého podnikatele či vlastníka společnosti, případně odpovědných zaměstnanců.

Přenechání zpracování a vedení účetnictví odborníkům umožňuje efektivně věnovat čas Vašemu podnikání.

„ Věnujte se Vašemu businessu a čísla nechte Nám. “

 

Modernizace účetních procesů…

Využijte možnosti robotizace a digitalizace různých účetních procesů.

Např.: možnost dokládání a uložení dokumentů přes naše cloudové uložiště. Přehledný a rychlý způsob, jak se k nám dokumenty dostanou, a Vy je máte přitom v originálech vždy u sebe.

Díky tomuto modernímu způsobu dokládání smluv, faktur, podkladů mezd a dalších listin, nemusíte trávit čas cestou k účetní. Vše potřebné uložíte na cloud z domova či kanceláře. O zbytek se již postaráme.

Velkou výhodou tohoto cloudového uložení je i fakt, že dokumenty, výsledky hospodaření, výkazy a jiné listiny, které budete požadovat, máte k dispozici kdykoliv a odkudkoliv, stačí Vám sdílený přístup a on-line připojení.

Odpadá fyzické dohledávání v šanonech – např. pro potřebu reklamace nákupu, nebo pro další evidenci (např. sklad). Podklad máme rovněž okamžitě k dispozici při kontrolách úřadů. Zabezpečený Cloud odbourá časovou náročnost účetní administrativy.

Pokud Vám systém cloudového uložení nevyhovuje a postačí Vám komunikace přes e-mail, můžete nám dokumenty zasílat přímo do naší e-mailové schránky ambrosova@esotaxpro.cz .

Máme však pochopení i pro papírovou formu dokladů, které k nám můžete zaslat, případně si je vyzvedneme přímo u Vás. Máte-li rádi osobní kontakt a nepohrdnete dobrou kávou, rádi Vás uvítáme i osobně u nás              na kanceláři, kdy můžeme při šálku dobré kávy probrat Vaše dotazy a převzít si od Vás potřebné dokumenty.

Ke své práci využíváme řadu účetních programů – Pohoda, ESO 9, Money a další.