Generální pardon dopravcům umožní bezúročný odklad platby DPH

 

Pro platbu DPH za období 02 až 08/2022 resp. za 1. či 2. čtvrtletí byl pro dopravce vyhlášen generální pardon umožňující bezúročný odklad platby DPH za uvedená období.

Více informací zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/prominuti-uroku-z-prodleni-a-prominuti