06.01.2023

Přihlášení k paušální dani 2023

Přihlášení k paušální dani 2023 do 10.1.2023.   K paušální dani se nově pro rok 2023 přihlásíte i s příjmy do 2 milionů korun, na přihlášení už ale zbývá čas jen do úterý 10. ledna včetně. Oznámení o vstupu lze podat na finančním úřadě, poštou nebo elektronicky datovou schránkou či...

01.01.2023

Minimální mzda 2023

Minimální mzda 2023   Vláda 21.12.2022 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 na 17.300 Kč, tedy o 1.100 Kč. Zaručená mzda se od 1.1.2023 zvýší jen u prací zařazených do kategorie 8, a to na 34.600 Kč, pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy v roce 2023 stejná jako v...

01.12.2022

Zvýšení limitu povinné registrace k DPH na 2 Mil.

Zvýšení limitu povinné registrace k DPH na 2 Mil.   Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také jen „zákon o DPH“ nebo „zákon“), která je obsažena v balíčku novel daňových zákonů (sněmovní tisk 254), který bude vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince...

12.08.2022

Příspěvek na dítě 5.000 Kč

Jednorázový příspěvek na dítě 5.000,- Kč   První příspěvky na dítě ve výši 5 000 korun se začaly vyplácet. Týká se to všech, kteří v červnu měli nárok na přídavky na děti a splňují podmínky nároku na jednorázový příspěvek. Peníze lidé dostanou na účty nejpozději v průběhu srpna. Ostatní...

10.08.2022

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Pokud jde o zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč či parametrické úpravy kontrolního hlášení (určité zmírnění současných nepřiměřeně tvrdých pokut a nová úprava pro počítání lhůty výzev k opravě kontrolního hlášení doručovaných do datové schránky), tak tyto změny vláda schválila 22.6.2022 a nyní je musí projednat obě komory Parlamentu....

01.04.2022

Bezúročný odklad platby DPH pro dopravce

Generální pardon dopravcům umožní bezúročný odklad platby DPH   Pro platbu DPH za období 02 až 08/2022 resp. za 1. či 2. čtvrtletí byl pro dopravce vyhlášen generální pardon umožňující bezúročný odklad platby DPH za uvedená období. Více informací zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/prominuti-uroku-z-prodleni-a-prominuti