Zvýšení limitu povinné registrace k DPH na 2 Mil.

 

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále také jen „zákon o DPH“
nebo „zákon“), která je obsažena v balíčku novel daňových zákonů (sněmovní tisk 254), který
bude vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 2. prosince 2022 jako zákon č. 366/2022 Sb., dojde ke
zvýšení limitu pro vznik plátcovství ze zákona z titulu překročení obratu za zákonem blíže
vymezených podmínek z dosavadní částky 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč (§ 6 odst. 1
zákona o DPH).

 

Více informací zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/informace-k-novele-zakona-dph-03122022